انتصاب

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها در احکامی جداگانه اعضای کمیته حسابرسی صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را منصوب کرد.

محمدمهدی رحمتی، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها، در احکامی جداگانه، علی کاردر، حمیدرضا عراقی، مهدی کرباسیان، منوچهر کاظمی، فرشاد اسکندربیاتی را به‌عنوان عضو کمیته حسابرسی صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت برای مدت دو سال منصوب کرد.

در این احکام تصریح‌شده انتصاب‌های یادشده به‌موجب مصوبه هیئت‌رئیسه صندوق‌ها انجام می‌شود و آمده است «انتظار است به‌منظور نیل به اهداف و سیاست‌های راهبردی صندوق در تعامل و همفکری با سایر اعضا کمیته حسابرسی صندوق‌ها در ارتباط با تدوین منشور و آئین‌نامه های مرتبط در امور مالی، معاملاتی، سرمایه‌گذاری و اکچوئری صندوق در چارچوب شرح وظایف ماده ۱۸ و بند ۱ و ۱۱ ماده ۱۶ اساسنامه صندوق و ارائه برنامه زمان‌بندی کمیته حسابرسی به‌منظور عملیاتی نمودن موارد فوق‌الذکر اقدام شایسته به عمل‌آورید».

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =