۲۳ خرداد سال ۱۳۹۷

اخبار اقتصادی

عدم واریز سهم کارفرما از سوی شرکتهای لوله سازی اهواز، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی فارابی و کربن ایران

به اطلاع بازنشستگانی که کارفرماهای آنان شرکتهای لوله سازی اهواز، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی فارابی و کربن ایران هستند می رساند با توجه به عدم واریز سهم کارفرما توسط آن شرکت ها طی سنوات گذشته علیرغم پیگ…

گالری و فیلم

تصویر روز

نشریه

ارتباطات مردمی