۰۱ مهر سال ۱۳۹۶
اخبار ویژه بازنشستگان

اخبار اقتصادی

به میزبانی شرکت اویک/ نشست مجمع شرکت‎های ایرانی اکتشاف و تولید برگزار شد

نشست مجمع شرکت‎های اکتشاف و تولید (E&P)، روز (چهارشنبه، ۲۲ شهریورماه) در شرکت اویک برگزار شد و در جریان این نشست، اعضای کارگروه‎ بررسی حقوقی مدل جدید قراردادهای نفتی و کارگروه بررسی روش‌های همکاری…

تصویر روز

نشریه

ارتباطات مردمی