۰۲ بهمن سال ۱۳۹۶

اخبار اقتصادی

شرکت اویک MDP میدان نفتی سپهر را تحویل داد

شرکت اویک طرح پیشنهادی و برنامه جامع توسعه (MDP) میدان نفتی سپهر را به معاون امور مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران تحویل داد. شرکت اویک پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۸ آذر)، طرح مطالعاتی و برنامه جامع ت…

گالری و فیلم

تصویر روز

نشریه

ارتباطات مردمی