۲۶ آبان سال ۱۳۹۶

اخبار اقتصادی

حضور قدرتمند شرکت ملی نفتکش در آب‌های بین‌المللی

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران در آیین افتتاح رسمی برقراری امکان استفاده از اینترنت پرسرعت در نفتکش‌ها، ابراز امیدواری کرد با این قبیل اقدام‌ها و ارتقای سطح کیفی خدمات در بعد نیروی انسانی و ناوگان، این…

تصویر روز

نشریه

ارتباطات مردمی