۰۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۷

اخبار اقتصادی

آخرین وضع پیشرفت طرح توسعه میدان آذر تشریح شد

مجری طرح توسعه میدان آذر در شرکت مهندسی و توسعه نفت، آخرین وضع پیشرفت مراحل توسعه این میدان مشترک را در حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد.  کیوان یاراحمدی روز گذشته (دوشنبه، ۳ اردیب…

گالری و فیلم

تصویر روز

نشریه

ارتباطات مردمی