۰۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۷

اخبار اقتصادی

تولید تجمعی میدان مشترک آذر از مرز ۱۰ میلیون بشکه فراتر رفت

تولید تجمعی نفت میدان آذر از مرز ۱۰ میلیون بشکه فراتر رفته است و تولید روزانه این میدان مشترک تا پایان امسال به ۶۰ هزار بشکه افزایش می‎یابد. به گزارش خبرنگار شانا، حدود یک سال پیش و در اواخر سال ۹۵، ب…

گالری و فیلم

تصویر روز

نشریه

ارتباطات مردمی