تیتر سه سرویس

  • مستمری فروردین ۹۹ و آغاز یک جهش

    مستمری فروردین ۹۹ و آغاز یک جهش

    نخستین مستمری سال ۱۳۹۹ از طریق سامانه‌ی الکترونیکی و خدماتی صندوق‌ها (سما)، پرداخت شد که آغازی بود برای یک جهش عمده در حوزه‌ی خدمت‌رسانی به بازنشستگان صنعت نفت.

  • پژوهش، چراغ راه خدمات

    پژوهش، چراغ راه خدمات

    نظرسنجی ابزار ارزشمندی برای ارزیابی وضعیت افکار عمومی در هر موضوعی به شمار می‌آید. نظرسنجی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، پزشکی و ... کاربرد دارد.