نشست مشترک هیئت‌رئیسه صندوق‌ها و شرکت کارگزاری خبرگان سهام

نشست اعضای هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت و مدیران ارشد شرکت خبرگان سهام، روز یکشنبه (۲۰ فروردین‌ماه) در چارچوب «برنامه پایش شرکت‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها» برگزار شد.

برچسب‌ها