• کد خبر: 8923

گزارش شماره ۵

شرکت‌های تولیدی گروه اقتصادی «پشتیبان منابع تامین‌ کننده مستمری و مقرری»

شرکت‌های تولیدی و دیگر طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، ماهانه حدود دوسوم منابع پرداختی مستمری و مقرری به بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت را تامین می‌کنند. وضعیت شرکت‌های تولیدی در آبان‌ماه بدین ترتیب بوده است.

گزارش شماره ۵ درباره عملکرد شرکت‌های تولیدی

برای مشاهده گزارش‌های پیشین حوزه تولید اینجا کلیک کنید. 

برای مشاهده گزارش‌های پیشرفت طرح ها اینجا کلیک کنید.     

برای مشاهده گزارش‌های روند خدمات رسانی اینجا کلیک کنید.