دومین برنامه بازدید میدانی انجام شد

دیدار و گفتگوی رئیس‌صندوق‌ها با رئیس و اعضای کانون بازنشستگان ایران

رئیس‌ صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، امروز چهارشنبه (۲۴‌فروردین‌ماه) با رئیس و دست‌اندرکاران کانون بازنشستگان صنعت نفت ایران دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است، طبق برنامه‌ریزی سال ۱۴۰۱ دیدار و گفتگو با بازنشستگان ارجمند در محل دفاتر نمایندگی‌ها و کانون‌ها برنامه‌ریزی شده است که امروز طبق برنامه دومین بخش آن انجام شد. بعد از ماه مبارک رمضان این برنامه در سطح سایر استان‌ها نیز اجرایی خواهد شد.