در قالب پانزدهمین بازدید میدانی انجام شد

بازدید رئیس هیئت‌رئیسه از روند ارائه خدمات در بزرگترین نمایندگی صندوق‌ها

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، امروز دوشنبه ( ۱۵‌ فروردین‌ماه) از روند ارائه خدمات نمایندگی صندوق‌ها واقع در خیابان هویزه تهران بازدید کرد.

در جریان این بازدید که رئیس صندوق‌ها و معاون بازنشستگی و رفاه نیز حضور داشتند رئیس و مسئول درمان منطقه یک به شکل جداگانه روندهای ارائه خدمات را تشریح کردند. 

نمایندگی‌های صندوق‌ها، پیشخوان‌های خدماتی هستند که در سراسر کشور ماموریت ارائه خدمات اداری و رفاهی به خصوص پذیرش نسخ و اسناد پزشکی را برای بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنها برعهده دارند.