معارفه و تکریم رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق‌ها

آئین معارفه و تکریم روسای جدید و پیشین فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، پیش از ظهر امروز شنبه (۱۶بهمن‌ماه) با حضور رئیس صندوق‌ها برگزار شد.

بر این اساس، علی‌رضا یزدی به عنوان سرپرست جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق‌ها معرفی و از رضا فیروز رئیس پیشین قدردانی و تشکر شد.