از سوی واحد آموزش منابع انسانی برگزار شد

توسعه فناوری اطلاعات به حوزه مددکاری صندوق ها

کارگاه آموزشی سامانه مجتمع اطلاعاتی برای کارکنان بخش مددکاری صندوق های بازنشستگی صنعت نفت برگزار شد.

سما مخفف سامانه مجتمع اطلاعاتی صندوق هاست که با هدف آسان سازی ارائه خدمات از سوی واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی شده است با هر وسیله از جمله تلفن همراه که به اینترنت متصل باشد می توانید خدمات را ثبت و پیگیری کنید.  

بازنشستگان و بازمانـدگان صنعـت نفت در سراسر کشور برای ثبت درخواست خود می‌توانند بـا مراجعه به نشـانی اینترنتـی  Sama.Oipf.ir  از خدمـات دفاتـر پیشـخوان صندوق‌هـا بهره‌مند شوند.

بازنشستگان بـا وارد کـردن شـماره پرسـنلی و بازماندگان با وارد کردن شـماره ملی بـه عنـوان «نـام کاربـری» و رمـز عبـور اولیـه که بـرای همه، به طور پیش‌فرض اعداد  ۱۲۳۴۵۶ ثبت شده، می‌توانند وارد سامانه شوند و درخواسـت خود را ثبت کنند.

 با ورود به سما، درخواست‌های قابل ثبت، نمایش داده می‌شود و کاربران می‌توانند با انتخاب درخواست مورد نظر و انجام مراحلی که نیازمند ثبت است مانند ارسال صفحه اول شناسنامه یا موارد دیگر درخواست خود را ثبت کرده و از طریق سـامانه منتظر دریافت پاسـخ باشند. زمان انتظار برای دریافت پاسخ با توجه به نوع درخواست متغیر بوده و از چند ساعت تا چند روز را شامل می‌شود.

برچسب‌ها