شرکت کیمیا اسپیدی

در چارچوب برنامه پایش و نظارت هیئت‌رئیسه بر شرکت‌ها، مدیران شرکت کیمیا اسپیدی از مجموعه‌های متعلق به گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، گزارش وضعیت تجاری و بازرگانی شرکت را ارائه دادند.

شرکت کیمیا اسپیدی، بازوی توزیع و فروش شرکت نفت سپاهان، یکی از شرکت‌های تولیدی گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت است که مدیرانِ آن، در پانصد و پنجاه و پنجمین نشست هیئت‌رئیسه صندوق‌ها، گزارش وضعیت عملکرد و سودآوری شرکت را ارائه کردند.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، عملکرد این شرکت در بازار بر پایه محصولات و خدمات با تکیه به برند (نشان تجاری) است. مدیران کیمیا اسپیدی در تشریح روند توسعه و رشد ساختاری و میزان سودآوری، سهم بازار کنونی شرکت را حدود ۲۶ درصد اعلام کردند.

در این گزارش، ضمن تأکید بر تفاوت ضرورت‌ها و الزامات شرکت‌های تولیدی با شرکت‌های تجاری و بازرگانی، دربارۀ اهداف طراحی‌شده شرکت، تصریح شد دستیابی به سهم بیشتر از بازار و افزایش سبد محصولات و خدمات در فرایند توسعه از اهداف اصلی شرکت است.

استفاده از الگوهای جدید توسعۀ شرکتی با مدنظر قرار دادن هزینه و فایده و افزایش بهره‌وری و سودآوری، مهم‌ترین رویکردهای مورد اشاره اعضای هیئت‌رئیسه در خلال گزارش مسئولان کیمیا اسپیدی بود.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها در پایان نشست، تصریح کرد: روند «حفظ و افزایش دارایی‌ها» شاخصی اساسی در فعالیت و برنامه‌هاست.

بیات با اشاره به مسئولیت مدیران در مقابل وضعیت بین نسلی ‌ذی‌نفعان گفت: گروه اقتصادی صندوق‌ها جامعه هدف مشخصی دارد؛ ازاین‌رو با نگاه و تفکر بنگاه اقتصادی، مسئولیت حفظ و افزایش ارزش دارایی‌ها را بر عهده داریم.

وی افزود: پدیده احتمالی کاهش ارزش دارایی‌ها در بنگاه‌های اقتصادی ناشی از عوامل مختلفی است؛ بنابراین بازنگری برنامه‌ها و بهبود مستمر فرایندهای مختلف اقتصادی و تجاری بر اساس دانش، مانع از بروز زیان خواهد شد.

بیات در همین چارچوب با مدنظر قرار دادن ضرورت «افزایش ارزش دارایی‌ها» خواستار انجام مطالعات بیشتر در خصوص رویکردهای تجاری و بازرگانی کیمیا اسپیدی شد. 

وی تصریح کرد: رویکردهای مطالعاتی بر پایه دانش روزآمد و تحقیقات بازار با مدنظر قراردادن سودآوری بنگاه اقتصادی بااهمیت است.

ارائه گزارش مستمر از وضعیت شرکت‌ها در هیئت‌رئیسه صندوق‌ها از برنامه‌های جدید گروه اقتصادی صندوق‌هاست؛ تاکنون شرکت‌های مختلفی گزارش‌های خود را به هیئت‌رئیسه ارائه داده‌اند. 

طرح‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با هدف تقویت و تحکیم‌بخشی به منابع ورودی صندوق‌ها برای اکنون و آینده به عنوان برنامه «خلق منابع پایدار» برنامه‌ریزی شده‌اند.

درآمدهای اقتصادی و مالی شرکت‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها از جمله کیمیا اسپیدی برای انجام تعهدات قانونی صندوق‌ها در برابر ذی‌نفعان مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسعه و رشد سرمایه‌گذاری‌ها جهت نیل به این هدف است. بارزترین تعهدات این حوزه، تأمین منابع لازم برای پرداخت مستمری و مقرری جاری و پوشش روند افزایش تعهدات در آینده در پرتو تحکیم‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌هاست. هر ماه بخش عمده ای از منابع موردنیاز پرداخت مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت از منافع اقتصادی سرمایه گذاری‌ها تامین می‌شود. صندوق نفت یکی از پایدارترین و منظم‌ترین سازوکارهای تأمین منابع برای پرداخت‌های حوزه مستمری و مقرری را دارد. 

گزارش تصویری این نشست اینجا

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =