بازرسی

سازمان بازرسی کل کشور بررسی فرآیند واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر از طریق سازمان خصوصی سازی را در دستور کار قرار داد و در نتیجه این ورود مبلغی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان ارزش آن بود، به بیت‌المال بازگشت.

سازمان بازرسی کل کشور در راستای ایفای وظایف قانونی خود و صیانت از حقوق بیت المال و با توجه به اهمیت نظارت بر حسن انجام واگذاری‌ها و تطبیق فرآیندهای طی شده با قانون، بررسی فرآیند واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر از طریق سازمان خصوصی سازی را در دستور کار قرار داد.

بررسی و یافته‌­های بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن بود که پتروشیمی باختر در مقطعی به ثبت افزایش سرمایه اقدام کرده و سهام دولت و نهادهای عمومی در این پتروشیمی در حال واگذاری بود.

بنابراین گزارش، فرآیند مورد اشاره با نادیده گرفتن برخی از الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی شده بود و پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذی­صلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی بصورت من­ غیرحق تحصیل شده بود، صادر گردید.

همچنین درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت ­نظر قوه قضاییه رد و مختومه گردید تا سهامداری دولت و نهادهای عمومی در گروه یادشده بطور قطعی محفوظ بماند.

در نتیجه ورود سازمان بازرسی به موضوع و ارائه هشدارهای لازم و قانونی، ۵/۵ درصد سهام دولت و نهادهای عمومی که بطور مشخص به نسبت ۲/۸ درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱/۷درصد به شرکت سرمایه گذاری اهداف، ۰/۵ درصد به سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و ۰/۵ درصد به سرمایه­ گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تعلق داشت و مبلغی بالغ بر ۱۹ هزارمیلیارد تومان ارزش آن بود، به بیت ­المال بازگشت.

این گزارش می‌افزاید؛ سازمان بازرسی ضمن تأکید به رعایت قوانین در فرآیندهای واگذاری در حوزه­­ اثرگذاری همچون نفت به عنوان پیشران اقتصادی کشور تاکید دارد که واگذاری­ها می­ بایست با اهلیت­ سنجی واقعی و طبق مفاد و رویکرد و اهداف سیاست­های اصل ۴۴ قانون اساسی و ضوابط سازمان خصوصی­ سازی صورت پذیرد تا همانگونه که رهبری معظم انقلاب اسلامی فرموده ­اند اقتصاد مردمی شود.

گفتنی ­است به دنبال اقدام مجدانه سازمان بازرسی کل کشور، رئیس هیأت رئیسه صندوق­‌های بازنشستگی،پس ­انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به نمایندگی از اعضای هیأت رئیسه در پیامی خطاب به دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام کرد.

منبع: سازمان بازرسی کل کشور

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =