کارت

مستمری و مقرری آبان‌ماه بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت به همراه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان هدیه ماه ربیع، امروز شنبه (۲۱ آبان‌ماه) واریز شد. مبالغ جدید سرانه‌های نقدی ورزش و معیشت نیز اعمال شد.

پرداخت مستمری و مقرری آبان‌ماه که امروز شنبه (بیست‌ویکم آبان) انجام شده است همراه با مبلغ هدیه ماه ربیع به میزان یک میلیون و پانصد هزار تومان است. مبالغ متناسب‌سازی نفت کارت در ردیف‌ سرانه‌های نقدی ورزش و معیشت نیز اعمال شده است.

بر این اساس، مبلغ مربوط به سرانه ورزش از ۴۵۰ هزار تومان ماهانه به مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان افزایش یافت. برای بازنشستگان مجرد این عدد ۵۰۰ هزار تومان اعمال شده است.

بن کالای اساسی نیز در متناسب سازی اقلام نفت کارت شاغلان برای بازنشستگان مبلغ ۷۰۰ هزار تومان است، از این رو چون از پیش مبلغ ۶۵۰ هزار تومان در این خصوص پرداخت شده این ردیف به ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

بنابراین با توجه به اقلام پرداختی سرانه‌های نقدی ورزش و معیشت مندرج در صورتحساب مستمری/ مقرری بازنشستگان متاهل این ردیف‌ها (ورزش و معیشت) سرجمع ۹۰۰ هزار تومان و در خصوص بازنشستگان مجرد سرجمع ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

اقلام نفت کارت شاغلان برای بازنشستگان با توجه به ماهیت کارفرمایی موضوع، توسط اداره کل تدوین و مقررات وزارت نفت متناسب‌سازی شده است.

پرداختی و تعدیل‌های یاد شده مانند سایر پرداخت‌ها به تناسب برای بازماندگان نیز اعمال شده است.

برای ورود به سامانه سما اینجا کلیک کنید. 

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =