ساختمان صندوق

رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: ۳ درصد به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان به پایه مستمری و مقرری سال ۱۴۰۰ بازنشستگان صنعت نفت افزوده شد. از این رو، مستمری‌های حداقلی و متوسط مستمری‌ها به ترتیب به میزان ۱۱.۴ و حدود ۹ درصد افزایش یافت.

عباس حاجی‌صادق رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی صندوق‌ها، متناسب‌سازی مستمری سال ۱۴۰۰ محقق شد.

وی افزود: همان‌طور که پیشتر گفته شد تعدیل‌های صندوق‌ها تا آنجا که محاسبات بیمه‌ای اجازه می‌دهد پایه‌ی مستمری‌ها به ویژه مستمری‌های حداقلی را تقویت می‌کند. این تقویت پایه مستمری و مقرری مطابق با محاسبات بیمه‌ای صندوق‌ها صورت خواهد گرفت.

حاجی صادق افزود: مبالغ تعدیل از فروردین ماه ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ماه امسال به مدت ۱۳ ماه محاسبه و در حال پرداخت است. 

 رئیس صندوق‌ها گفت: هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با حمایت خاص وزیر محترم نفت و امنای صندوق‌ها در شش ماه گذشته موفق شد ۲ اقدام مهم را در حوزه پرداخت‌های مستمری محقق کند: نخست، پرداخت ۵ ماه تعدیل مغفول مانده سال ۱۳۹۹ و دوم، انجام متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰.

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =