هم‌اندیشی مدیران نظام حسابرسی داخلی گروه اقتصادی صندوق‌ها

نشست هم‌اندیشی نظام حسابرسی داخلی گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، امروز (چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه) برگزار شد.

نشست هم‌اندیشی نظام حسابرسی داخلی گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، امروز (چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه) با حضور موسی مؤیدی بازرس کل امور نفت سازمان بازرسی کل کشور، عبدالحسین بیات رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، مسعود قاسمی سربازرس هیئت بازرسی مستقر در صندوق‌ها، مریم گل‌محمدی رئیس حسابرسی داخلی صندوق‌ها، احمد کاوند مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری اهداف، مدیران و دست‌اندرکاران نظام حسابرسی داخلی گروه اقتصادی صندوق‌ها برگزار شد. 

برچسب‌ها