پنجاه و ششمین نشست شورای‌عالی پروژه‌ها

پنجاه و ششمین نشست شورای‌عالی پروژه‌های گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، روز چهارشنبه (یکم شهریورماه) برگزار شد. در این نشست، دکتر بیات رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها از بهمن زمانی مدیرعامل شرکت توسعه پتروشیمی کنگان با اهدا لوح سپاس، تجلیل کرد. بهمن زمانی، به‌افتخار بازنشستگی نائل شد.

برچسب‌ها