پنجاه و یکمین نشست شورای‌عالی پروژه‌ها؛ ارزیابی طرح‌های صبا نفت

مدیران شرکت صبا نفت، روز چهارشنبه (۷ تیرماه) در نشست شورای‌عالی پروژه‌ها با حضور مدیرعامل شرکت اهداف، گزارش ماهانه ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها و طرح‌ها را ارائه کردند.

برچسب‌ها