استمرار برنامه‌های فرهنگی کانون امیدیه

کانون بازنشستگان صنعت نفت امیدیه در حوزه‌ گردشگری و فرهنگی برنامه‌های متنوعی را برای بازنشستگان و خانواده‌های تحت پوشش برگزار کرد.

بر این اساس، در این برنامه گردشگری ۲ روزه حدود ۷۰ نفر از اعضا به همراه خانواده آنان شرکت کرده‌ بودند. بازدید از اماکن تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی استان‌یاسوج از برنامه‌های فرهنگی و گردشگری این اردو بوده است.

برنامه یاد شده با همکاری امور ورزش شرکت نفت و گاز آغاجاری برگزار شده است.