دهمین گزارش از پیشرفت ماهانه طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، وضعیت پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا را تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۲ گزارش داد.

دهمین گزارش از پیشرفت ماهانه طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

برچسب‌ها