دیدار و گفتگوی اعضای هیئت اجرایی کانون‌ها با رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها

اعضای هیئت اجرایی کانون‌های بازنشستگان صنعت نفت، امروز شنبه (۱۴ آبان ماه) با رئیس هیئت‌رئیسه‌ صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت دیدار و گفتگو کردند.