سی و سومین نشست شورای عالی پروژه‌ها

سی‌وسومین نشست شورای عالی پروژه‌های گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، روز چهارشنبه (۱۱ آبان‌ماه) به منظور ارزیابی روند پیشرفت ماهانه طرح‌های اقتصادی گروه، واقع در جنوب کشور، در محل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف برگزار شد.