کارگاه آموزشی «آشنایی با استرس‌های شغلی»

کارگاه آموزشی آشنایی با استرس‌های شغلی برای کارکنان بخش مددکاری مناطق صندوق‌ها، در محل زائرسرای نفت به مدت ۲ روز برگزار شد.این دوره‌ها از سوی اداره آموزش صندوق‌ها، تدوین و برگزار می‌شود.