• کد خبر: 8721

گزارش «شماره ۲» طرح‌های سرمایه‌گذاری گروه اقتصادی صندوق‌ها

روند پیشرفت طرح‌های سرمایه‌گذاری «گروه اقتصادی صندوق‌ها» از شهریور سال ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه ۱۴۰۱.

پروژه‌های صندوق‌ها با توجه به وابستگی برخی صنایع به تهیه خوراک از یکدیگر، به سه کانون (هاب) عسلویه، ماهشهر و ایلام دسته‌بندی شده‌اند؛ رشد و توسعه متناسب هر کدام از این کانون‌ها اهمیت دوچندانی برای صندوق‌ها دارد.

 گزارش «شماره ۲» طرح‌های سرمایه‌گذاری گروه اقتصادی صندوق‌ها