دومین نشست شورای عالی خدمات صندوق‌ها برگزار شد

دومین نشست «شورای عالی خدمات» صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، امروز دوشنبه (3 مردادماه) با حضور رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها به منظور ارزیابی خدمات ارائه شده و برنامه‌های پیش رو در حوزه خدمات برگزار شد.