• کد خبر: 8570

بازدید میدانی از طرح‌های سرمایه‌گذاری

رئیس‌ هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در ۶ ماه‌ گذشته از طرح‎‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در نقاط مختلف کشور بازدید کرد.

افزایش توان مالی صندوق‌ها در پرتو شتاب‌بخشی به پروژه‌ها