اردوی گردشگری زنجان برای بازنشستگان تهران

اردوی گردشگری به مقصد استان زنجان از سوی کانون بازنشستگان تهران با حضور جمعی از بازنشستگان صنعت نفت برگزار شد.

کانون بازنشستگان صنعت نفت تهران اقدام به برگزاری اردوی گردشگری به استان زنجان برای بازنشستگان و خانواده آنان کرد. این برنامه در تاریخ ۲۳ خردادماه سال جاری به مدت یک‌ شب و ۲ روز برای حدود ۴۰ تن از بازنشستگان تهرانی و خانواده آنان برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این اردوی گردشگری از اماکن و جاذبه‌های دیدنی شهر زنجان ( غار کتله‌خور، گنبدسلطانیه، موزه مردم شناسی رختشویخانه، بازار سنتی، موزه مردان نمکی و ائل‌داغی) بازدید به عمل آوردند.