نشست مشترک مدیران طرح‌های سرمایه‌گذاری کانون (هاب) جنوب با رئیس هیئت‌رئیسه

هجدهمین نشست «شورای عالی پروژه‌ها» با حضور رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت و مدیران طرح‌های کانون (هاب) جنوب، روز چهارشنبه ( ۸ تیرماه) برگزار شد.

پروژه‌های صندوق‌ها با توجه به وابستگی برخی صنایع به تهیه خوراک از یکدیگر، به سه کانون (هاب) عسلویه، ماهشهر و ایلام دسته‌بندی شده‌اند؛ رشد و توسعه متناسب هر کدام از این کانون‌ها اهمیت دوچندانی برای صندوق‌ها دارد.