• کد خبر: 8533

گزارش طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت اهداف

جدول طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت اهداف با درصد پیشرفت از شهریور سال ۱۴۰۰ تا کنون منتشر شد.

پروژه‌های صندوق‌ها با توجه به وابستگی برخی صنایع به تهیه خوراک از یکدیگر، به سه کانون (هاب) عسلویه، ماهشهر و ایلام دسته‌بندی شده‌اند؛ رشد و توسعه متناسب هر کدام از این کانون‌ها اهمیت دوچندانی برای صندوق‌ها دارد.
 

گزارش طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت اهداف