ارزیابی برنامه‌های شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت

عبدالحسین بیات، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در چارچوب برنامه «پایش طرح‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها» و در دومین مرحله از این ارزیابی، برنامه‌های شش‌ماه گذشته و در دست اقدام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت را بررسی کرد.

پروژه مستمری؛

در افق ۱۴۰۴، بهره‌برداری از حدود بیست طرح اقتصادی برای صندوق‌ها هدف‌گذاری شده است. ماهانه حدود دوسوم منابع تأمین مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت از عواید طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود؛ طبق برآورد کارشناسان، به تعداد بازنشستگان صنعت نفت در سال‌های پیش رو افزوده خواهد شد با این شرایط شتاب‌بخشی به طرح‌های اقتصادی صندوق‌ها اهمیت بسیاری یافته است.

با کاهش پرداختی حق بیمه شاغلان به صندوق‌ها، صندوق‌ها برای تأمین منابع پرداخت مستمری در سال‌های آتی، برنامه مدونی را در دستورکار قرار داده است. بنابراین توسعه و رشد برنامه‌های اقتصادی راهکار رفع این چالش است؛ از این رو پروژه‌های در حال اجرای صندوق‌ها در شرکت‌های زیر مجموعه برای اهدافی همچون پرداخت «مستمری و مقرری» و اجرای برنامه‌هایی مانند علی‌الحساب و ایجاد ارزش‌افزوده برای شاغلان کنونی است.

برای نمونه می‌توان اشاره کرد صندوق‌ها، افزون بر تأمین منابع لازم برای پرداخت مستمری و مقرری، در تازه‌ترین برنامه اجراشده، بیش از ۳۲ هزار فقره علی‌الحساب مستمری به بازنشستگان صنعت نفت پرداخت کرد  که بخش عمده‌ای از منابع این پرداختی از محل شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها تأمین شده است.