استمرار پایش طرح‌های صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت

شانزدهمین نشست شورای عالی طرح‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد

شانزدهمین نشست «شورای عالی طرح‌های سرمایه‌گذاری» صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت روز چهارشنبه ( 18خردادماه) برگزار شد. بررسی دوره‌ای طرح‌های شرکت اویک، نفت سپاهان، تلاش گستران و شرکت توربو کمپرسور نفت از جمله دستورکارهای این نشست بود.