به منظور پایش میدانی نحوه ارائه خدمات انجام شد

بازدید رئیس صندوق‌ها از نمایندگی اصفهان و شاهین‌شهر

عباس حاجی‌صادق، رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در برنامه سفر به اصفهان از نمایندگی‌ این شهر و شاهین‌شهر بازدید و با کارکنان منطقه ۳ صندوق‌ها دیدار و گفتگو کرد.