بازدید رئیس‌ هیئت‌رئیسه صندوق‎‌ها از غرفه شرکت‌های دانش‌بنیان

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت امروز دوشنبه (۲۶ اردیبهشت‌ماه) با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان از بیست و ششمین نمایشگاه صنعت نفت بازدید کرد. عبدالحسین بیات، همچنین 2 روز پیش از غرفه‌ شرکت‌های مربوط به صندوق‌ها بازدید کرده بود.