نشست کارگروه بررسی و پیگیری درخواست‌های بازنشستگان با حضور معاون وزیر نفت

نشست کارگروه بررسی و پیگیری درخواست‌های ۱۵گانه هیئت اجرایی کانون‌های بازنشستگی صنعت نفت با حضور معاون وزیر نفت در حوزه منابع انسانی، رئیس صندوق‌ها و نمایندگان دبیر اجرایی کانون‌ها و مسئولانی از طرح و روش‌های چهار شرکت اصلی برگزار شد.