حضور بازنشستگان در روز ۲۳ فروردین‌ماه در صندوق‌ها

جمعی از بازنشستگان صنعت نفت، امروز سه‌شنبه (۲۳ فروردین ماه) در محل صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت حضور یافتند. رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، حدود چهار ساعت به پرسش‌های آنها پاسخ داد. اهمیت اساسنامه، توسعه خدمات‌درمانی، شفاف‌سازی در زمینه صورت‌های مالی، سود سرمایه‌گذاری‌ها، مشکلات بازنشستگان کد ۲۳، تعدیل ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از جمله مسائل مورد گفتگو بود.