نشست معاون بازنشستگی با مسئولان استانی برای توسعه خدمات

معاون بازنشستگی و رفاه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، در جریان بازدید از منطقه ۶ در نشستی با حضور مسئولانی از سازمان بهداشت و درمان، راهکارهای توسعه‌ی خدمات در شمال‌شرق کشور را بررسی کرد.

معاون بازنشستگی و رفاه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، روز چهارشنبه (یکم دی‌ماه) در جریان بازدید از منطقه ۶ صندوق‌ها (مشهدمقدس) در نشستی با حضور مسئولانی از سازمان بهداشت و درمان، راهکارهای توسعه‌ی خدمات در شمال‌شرق کشور را بررسی کرد.