با حضور پزشکان

نشست مجازی حوزه درمان صندوق‌ها برگزار شد

گردهمایی مجازی پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازان صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت به‌منظور بررسی آخرین وضعیت خدمات صندوق در این حوزه، روز چهارشنبه (4 شهریورماه) به شکل مجازی برگزار شد. رئیس صندوق در بخشی از نشست حضور یافت و روز پزشک و روز داروساز را به همکاران تبریک گفت.