تصاویر پیش از شیوع کرونا

بازنشستگان و خانواده آنان تا پیش از شیوع بیماری کرونا در برنامه‌های مختلف فرهنگی و ورزشی شرکت می‌کردند. امیدواریم با ایمن‌سازی جامعه به وسیله واکسیناسیون، دوباره شاهد این دورهمی‌ها باشیم.

برچسب‌ها