تصاویر نمایندگی صندوق در سنندج

تصاویر نمایندگی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در شهر سنندج از دریچه دوربین بازنشستگان ارجمند.

شما هم می توانید تصاویر خود را برای ما ارسال کنید. شماره واتساپ  ۵۳۳۴_۳۷۳_۰۹۳۹