تصاویر نمایندگی صندوق در آبادان

تصاویر نمایندگی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در شهر آبادان از دریچه دوربین بازنشستگان ارجمند.

شما هم می توانید تصاویر خود را برای ما ارسال کنید. شماره واتساپ  ۵۳۳۴_۳۷۳_۰۹۳۹