نشست هیات اجرایی با هیات رئیسه

اعضای هیات اجرای کانون‌های بازنشستگی صنعت نفت، بعد از ظهر امروز (یکشنبه ۲۰ تیرماه) با اعضای هیات رئیسه صندوق‌ها دیدار و گفتگو کردند.

این دیدار که سومین نشست هیات اجرایی کانون ها با اعضای هیات رئیسه بود بعد از ظهر امروز ( یکشنبه) در محل صندوق ها برگزار شد. در این نشست، حسین کاشفی رئیس هیات مدیره کانون ایران و دبیر کانون ها، عبدالصاحب غالبی رئیس هیات مدیره کانون ماهشهر، طوس جوهری رئیس هیات مدیره کانون کردستان، حیدر طایفه نوری رئیس هیات مدیره کانون تبریز، جواد اصغری رئیس هیات مدیره کانون خراسان رضوی، مختار باطولی رئیس هیات مدیره کانون گچساران و مصطفی مشگلانی عضو هیات مدیره کانون اصفهان به عنوان هیات اجرایی کانون ها حضور داشتند.