آئین معارفه و تکریم روسای جدید و قدیم حسابرسی

آئین معارفه و تکریم روسای جدید و پیشین حسابرسی داخلی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۷ تیرماه) برگزار شد.

در این آیین، مریم گل‌محمدی به عنوان رئیس جدید حسابرسی داخلی صندوق‌ها معرفی و از خدمات محمدرضا خان‌وفایی رییس پیشین، تشکر و قدردانی شد.