• کد خبر: 6907

گرامی‌داشت سالروز ملی شدن صنعت نفت

۲۹‬ اسفند ‪۱۳۲۹‬ برابر با ۲۰ مارس ۱۹۵۰، یکی از روزهای ماندگار در تقویم مبارزات ملت ایران با قدرت‌های استعماری است. این روز در تقویم ملی ایران روز ملی شدن صنعت نفت نامگذاری شده است.

گرامی‌داشت سالروز ملی شدن صنعت نفت

برچسب‌ها