• کد خبر: 6891

# فعالیت ورزشی

جلوه ای از کوهنوردی بازنشستگان صنعت نفت