• کد خبر: 6870

# تندرستی و نشاط

جلوه‌ای از حضور ورزشی بازنشستگان نفت (تصویر آرشیوی و مربوط به قبل از شیوع ویروس کرونا است)