• کد خبر: 6817

# فعالیت های ورزشی

رقابت بازنشستگان صنعت نفت در رشته تنیس روی میز در المپیاد ورزشی (تصویر آرشیوی و مربوط به قبل از شیوع کرونا می باشد.)