رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی از سوی بازنشستگان

تصاویر امروز چهارشنبه (۱۷ دی‌ماه) از نمایندگی خیابان هویزه در تهران، موید آن است که بازنشستگان صنعت نفت با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی، ضمن حفظ سلامتی خود از همکارانشان نیز در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و سایر کادر درمان حمایت و قدردانی می‌کنند.

حفظ سلامتی بازنشستگان به سبب شرایط سن، همیشه از اهمیت بیشتری برخوردار هست. با شیوع بیماری کرونا در کشور و با ابلاغ ستاد ملی کرونا، تدابیری از سوی صندوق برای حفظ سلامتی مراجعه کنندگان به پیشخوان‌های خدماتی انجام شد. تصاویر امروز چهارشنبه (۱۷ دی‌ماه) از نمایندگی خیابان هویزه در تهران، موید آن است که بازنشستگان صنعت نفت با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی، ضمن حفظ سلامتی خود از همکارانشان نیز در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و سایر کادر درمان حمایت و قدردانی می‌کنند.