نوبت دوم

برگزاری آزمون متقاضیان همکاری با فناوری اطلاعات صندوق ها

آزمون کتبی متقاضیان همکاری با فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق ها، امروز (یکشنبه، ۱۶ تیرماه) از سوی واحد آموزش معاونت منابع انسانی و پشتیبانی برگزار شد.

بر این اساس، پذیرفته شدگان آزمون کتبی و مصاحبه به شکل ساعتی با صندوق ها در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات همکاری خواهند کرد. 

لینک آگهی دعوت به همکاری  شماره یک 

لینک آگهی دعوت به همکاری شماره دو 

برچسب‌ها