• کد خبر: 5047

کتاب «نماد رنگ‌ها، گل‌ها و اعداد در ایران باستان» نوشته چکامه راهگانی فرزند همکار بازنشسته صنعت نفت

نگارنده در قالب داستان به ویژگی‌ رنگ‌ها در ایران باستان و اهمیت آن نزد نیاکانمان می‌پردازد.

«نماد رنگ‌ها، گل‌ها و اعداد در ایران باستان» عنوان تازه‌ترین کتاب چکامه راهگانی فرزند همکار بازنشسته روح‌انگیز راهگانی است.

نگارنده در قالب داستان به ویژگی‌ رنگ‌ها در ایران باستان و اهمیت آن نزد نیاکانمان می‌پردازد.

در این کتاب بیان شده که چگونه در ایران باستان هر سیاره، اسطوره و یا روز هفته را به رنگ و گل ویژه‌ای نسبت می‌دادند و چرا برخی از اعداد دارای بار معنایی مثبت یا منفی بوده است.

این مجموعه افزون بر این، مشتمل بر تابلوهای نقاشی بسیار زیبایی است که به قلم نویسنده به تصویر کشیده شده است.

این کتاب برای نخستین بار از سوی انتشارات کوروش در هزار نسخه در اختیار هنردوستان قرارگرفته است.