نشست تخصصی داروسازی با حضور پزشکان صندوق ها برگزار شد

نشست تخصصی داورسازان صندوق که در مناطق به بازنشستگان در خصوص اسناد درمانی ارائه خدمات می کنند به مدت 2 روز در تهران برگزار شد.

نشست هم اندیشی داروسازی، به منظور بهبود فرایندهای ارائه خدمات، با حضور افخم زروانی رئیس صندوق ها و دکتر امیر مردانی معاون بهداشت، درمان و سلامت و متخصصان این بخش در 2 روز ،( چهارشنبه و پنجشنبه، 21 و 22 آذرماه) در تهران برگزار شد.