• کد خبر: 3682
نشست امور رفاهی امروز دوشنبه (20آذرماه 96) با حضور معاون امور بازنشستگی و رفاه ،مدیر امور رفاهی و کارکنان این معاونت برگزار شد.