• کد خبر: 3654

دومین نشست شورای راهبردی منابع انسانی

دومین نشست شورای راهبردی منابع انسانی صبح امروز دوشنبه(20 آذرماه 96) با حضور اعضاء در محل صندوق ها برگزار شد.

دومین نشست شورای راهبردی منابع انسانی صبح امروز دوشنبه(20 آذرماه 96) با حضور اعضاء در محل صندوق ها برگزار شد.